Even voorstellen

Anne Ruizendaal

Hallo! Mijn naam is Anne Ruizendaal. Na het afronden van de opleiding logopedie aan Hogeschool Windesheim ben ik sinds augustus 2020 werkzaam als allround logopedist binnen logopediepraktijk Mireille Peters. Naast mijn werk als logopedist studeer ik Toegepaste Taalwetenschappen (Master of Arts) aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Als logopedist zet ik mij in om de communicatieve vaardigheden van mijn cliënten te optimaliseren opdat zij in communicatieve situaties en in participatie met anderen geen belemmeringen ervaren. Dit doe ik door cliënten te diagnosticeren, te behandelen en naasten van de cliënt te adviseren. Mijn affiniteit ligt bij het behandelen van kinderen in de peuter- en basisschoolleeftijd die communicatief verminderd redzaam zijn door een probleem of een stoornis in de articulatie, de vloeiendheid van de spraak, de taal of als gevolg van afwijkende mondgewoonten. Ik sta voor u klaar op maandag in Zeewolde (Gezondheidscentrum de Pyramide) en op vrijdag in Harderwijk (Gezondheidscentrum Drielanden). Graag tot ziens in de praktijk!

Lieke Boon

Hallo! Mijn naam is Lieke Boon. Ik heb stage gelopen bij de praktijk en na mijn afstuderen in 2017 kon ik direct bij deze praktijk aan de slag! De afwisseling in leeftijd en de problematiek spreekt mij enorm aan. Op de maandag en donderdag ben ik werkzaam op de locatie in Ermelo, op woensdag in Harderwijk en op de vrijdag kunt u mij vinden in Zeewolde.

Nienke van Vugt

Mijn naam is Nienke van Vugt. In 2007 ben ik afgestudeerd aan Hogeschool Utrecht en daarna ben ik begonnen met werken in de vrije vestiging. Sinds april 2019 werk ik met veel plezier bij Logopediepraktijk Mireille Peters. Ik werk 2.5 dag in de vestiging in Zeewolde, namelijk op dinsdagmiddag, donderdag en vrijdag. Het leuke aan het werken in de vrije vestiging vind ik de verscheidenheid aan problematiek en cliënten. Elke behandeling is zo weer anders! Ik heb veel cursussen gevolgd op het gebied van spraak- en taalontwikkeling en OMFT en vind het fijn me zo steeds verder te ontwikkelen en u en uw kinderen te kunnen ondersteunen. Wellicht tot ziens in de praktijk!

Mireille Peters

Mijn naam is Mireille Peters. In 2003 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool Utrecht. Sindsdien ben ik werkzaam in de vrije vestiging. Sinds 2005 heb ik mijn eigen vrije vestiging en inmiddels is deze uitgegroeid tot een praktijk met een regiofunctie in Zeewolde, Harderwijk en Ermelo. Samen met mijn collega's bieden we zorg op maat voor iedere cliënt. Dat vinden wij heel belangrijk. Mijn specialisaties liggen op het gebied van Eet- en drinkproblematiek bij baby's en jonge kinderen, OMFT, Stotteren, Spraak- en taalproblematiek (o.a. Fonologische en Fonetische Articulatiestoornissen, TOS) en Dyspraxie.

Sandra Hamstra

Mijn naam is Sandra Hamstra. In februari 2014 ben ik afgestudeerd, waarna ik vervolgens werkzaam ben geweest op scholen (screening, onderzoek, behandeling) in de vrije vestiging en in het ziekenhuis. Hierdoor heb ik ervaring opgedaan in het werken met verschillende doelgroepen, variërend van jonge kinderen met spraak/taalproblemen tot volwassen met slikproblematiek of communicatieproblemen na een CVA. In de afgelopen 5 jaar heb ik diverse cursussen gevolgd gericht op taal, meertaligheid, lees- en spellingsproblemen en daarnaast heb ik de cursus OMFT gedaan. Op deze manier hoop ik de cliënten met diverse hulpvragen logopedie op maat te bieden, zodat zij zich (weer) kunnen redden in onze multiculturele maatschappij en/of het effect van een beugel blijvend is! Sinds november 2018 ben ik werkzaam bij Mireille in de praktijk. Tot nu toe heb ik voornamelijk met kinderen en OMFT-ers gewerkt, maar ik sta open voor nieuwe uitdagingen en andere doelgroepen.

Marion Verspuij

Mijn naam is Marion Verspuij. Sinds 2000 werk ik met veel plezier als logopedist. De behandeling van kinderen en jongeren heeft mijn hart. Ik houd van een ongedwongen sfeer en kijk naar wat ze leuk vinden, zodat ze met plezier komen en oefenen. U als ouder bent hierbij heel belangrijk. Een goede onderlinge samenwerking en afstemming zorgt voor een vlotter behandelresultaat en dat is natuurlijk waar we naar streven. In 2010 heb ik de Master SEN-studie Dyslexiespecialist afgerond. Sindsdien bied ik naast o.a. taal- en spraakproblematiek ook ondersteuning aan kinderen in het basisonderwijs die moeite ervaren met technisch- en begrijpend lezen en spellen. Het trainen van leesvoorwaarden ('hakken', 'plakken' en letterkennis) hoort hierbij. Voor ik bij Mireille in de praktijk kwam, ben ik 8 jaar werkzaam geweest in het Cluster 4 onderwijs voor kinderen met gedragsproblematiek. Hier heb ik ruimschoots ervaring opgedaan met o.a.ADHD en PDD-NOS, een mooie en uitdagende doelgroep waarvan ik veel heb mogen leren. Logopedie is een dynamisch beroep waar bijscholing een belangrijk onderdeel van uitmaakt. Net als de andere collega's ben ik uiteraard kwaliteit geregistreerd.